Ukko-Pekka 1012

Suomessa rautateitä alettiin suunnitella 1830-luvulla. Vuonna 1857 tehtiin päätös rautatien rakentamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan ja rataosuus saatiin valmiiksi viisi vuotta myöhemmin. Raideleveydeksi päätettiin 1524 mm, joka on Suomen rautateiden normaali raideleveys edelleenkin. Pohjanmaan rata valmistui vuonna 1886, jolloin ensimmäinen juna nähtiin myös Oulaisissa.

Rautatiekaluston suunnittelu ja valmistus aloitettiin Suomessa 1860-luvun alussa ja veturiteollisuus käynnistyi vuonna 1900. Ensimmäiset suomalaiset veturit valmisti Tampella.

Raskas pikajunaveturi Hr1 eli tuttavallisemmin Ukko-Pekka oli Valtion rautateiden voimakkain henkilöliikenteen höyryveturi. Ukko-Pekat olivat pääratojen tärkeimpiä henkilöliikennevetureita koko 1940- ja 1950-lukujen ajan aina 1960-luvun alkuun, jolloin dieselveturit ottivat niiden paikan. Viimeinen Ukko-Pekka poistui liikenteestä keväällä 1974. Höyryveturien aikakausi kesti Suomen rautateillä yli sata vuotta. 

Ukko-Pekka 1012:lla on 21 veturisisarusta, jotka rakennettiin Lokomon ja Tampellan konepajoilla vuosina 1937-1957. Pituutta veturilla on 22 metriä, leveyttä kolme metriä ja painoa 155 tonnia. Suurimmaksi sallituksi nopeudeksi Rautatiehallitus määräsi veturille 110 kilometriä tunnissa. Ensimmäiset Ukko-Pekat valmistuivat loppuvuodesta 1937 ja veturin lempinimi lainattiin tuolloin istuneelta presidentiltä P.E.Svinhufvudilta. Nimestä tuli niin suosittu että Ukko-Pekasta tuli kaikkien höyryvetureiden nimi.

Oulaisissa oleva veturi oli vuonna 1968 junaturmassa Lapinlahden Pajujärvellä. Juna oli matkalla Kuopiosta Iisalmeen ja Pajujärvellä junan eteen ajoi traktori peräkärry perässä. Ihmishengen menetyksiltä vältyttiin, mutta kalustovauriot olivat isot. Onnettomuuden jälkeen veturi kunnostettiin ja sillä liikennöitiinkin jonkin aikaa. 1970-luvun alussa veturi siirrettiin ns. varmuusvarastoon Haapamäelle, josta lahjoituksen myötä siirrettiin nykyiselle paikalleen Oulaisiin.

Ukko-Pekka siirrettiin Oulaisiin 1.11.2017

Lähde: Tammisto Marketta. Veturi-lehti. 1988 (kesä)

www.vaunut.org

Ukko-Pekan ulkoisiin kunnostustöihin osallistui kesäkuussa
2019 mm. Lions Club Oulaisten ja Weteraanimoottorikerho Wanha Woiman
aktiiveja sekä yksityisiä oulaistelaisia.