Tervetuloa Oulaisten Kotiseutuyhdistyksen sivustolle!

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on

  • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien.
  • toimia kokonaisvaltaisten kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla.
  • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
  • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.