Oulaistenkatu

Vuositaulu 8

Oulaistenkatu 1930-luvun alussa

Pohjanmaan radan rakentaminen ja valmistuminen vuonna 1886 merkitsi Oulaisille todellista lottovoittoa. Rautatien tarjoama tehokas ja nopea kulkuyhteys tiesi valtaisaa piristysruisketta paikalliselle elinkeinoelämälle. Uudet mahdollisuudet toivat paikkakunnalle myös runsaasti uutta väkeä.

Radanylitys Oulaistenkadulla tapahtui aina 1950-luvun alkupuolelle saakka puomein varustetun tasoristeyksen kautta. Sotien jälkeen moottoriliikenteen alkaessa nopeasti kasvaa ja liikenteen muutenkin lisääntyessä tuli ajankohtaisesti rakentaa alikulkukäytävä.

Kuvassa oikealla etualalla olevan asun-liiketalon rakennutti 1900-luvun ensi kymmenellä rautateiden vesitornilla pumppumiehenä toiminut Heino Aho. Sittemmin talossa toimi pitkään Sanna Jussilan Kahvila-konditoria. Nykyisin Pengertalona tunnettu rakennus tarjosi 1930-40. Lukujen vaihteessa myös toimitilat tänä vuonna 75 vuotta täyttävän Oulaisten Osuuspankin edeltäjille Piipsjärven Osuuskassalle ja Oulaisten seudun Osuuskassalle.

Pengertalon viereiset kaksi liike-asuinrakennusta ovat myös vuosisadan alkupuolelta. Taaimmaisessa, nykyisin Piparkakkutalona tunnetussa kiinteistössä, toimi pitkään Huotarin kauppaliike, jota johti aluksi talousneuvos Kalle Huotari sekä sittemmin hänen poikansa Matti Huotari. Keskimmäinen liikerakennuksista tuhoutui tulipalossa 1970-luvulla.

Oulaistenkadun vasemmalla reunalla sijaitseva suuri kiinteistö toimi alunperin kauppias Nikolai Ojajärven kauppatalona. ”Silakkaporvariksi” itseään nimittänyt Ojajärvi aloitti kauppiasuransa Piipsjärvellä, kunnes muutti 1910-luvun puolivälissä kirkolle Antti Mannerin perikunnalta ostamaansa kiinteistöön. Seuraavalla vuosikymmenellä Ojajärvi rakennutti paikalle kuvassa näkyvän kauppatalon.

Vuonna 1933 Kansallis-Osake-Pankki, joka Osuuspankin tavoin saavuttaa paikkakunnalla tänä vuonna 75 vuoden iän, hankki kiinteistön omistukseensa. KOP:n konttori toimikin talossa aina vuoteen 1974 saakka, jolloin kaupunki hankki rakennuksen omistukseensa. Nykyisellään se tarjoaa tilat kaupungin tekniselle sekä kaavoitus- ja mittaustoimistolle.

Vuositaulu 8:n on piirtänyt Erkki Hyvärinen vanhan valokuvan perusteella.