Nuorisoseura Soihtula

Vuositaulu 7

Jo 1890-luvun alussa Oulaisissa ensimmäisen kerran liikkeelle saatu raittiusseuratyö käynnistyi uudelleen vuonna 1905, kun paikkakunnalle perustettiin raittiusseura Soihtu. Sen alkuvuosien kantavia voimia olivat opettaja J.K. Oksa ja neiti Aino Martikainen.

Jotta seuratoiminnalle voitaisiin luoda entistä paremmat puitteet soihtulaiset ryhtyivät heti seuran perustamisvaiheessa puuhiin oman toimitalon rakentamiseksi.

Hanke toteutui vuonna 1909, kun J.E. Hurmeen piirustusten pohjalta rakennettu seurantalo valmistui. Soihtulaksi- ristityn talon vihkiäisiä voitiin viettää joulukuun 19. päivänä vuonna 1909. Varat rakennustöihin koottiin arpajaisilla ja juhlilla. Lisäksi turvauduttiin 4 000 markan pankkilainaan.

Soihtula oli raittiusseralaisten ahkerassa käytössä 1910-luvulla, jolloin Soihdulla oli oma kuoro, soittokunta, ompeluseura ja voimisteluseura.

1920-luvulle tultaessa Soihdun toiminta alkoi kuitenkin hiipua, kun taas vuonna 1921 unestaan herätty Oulaisten Nuorisoseura veti kirkonkylän nuoria puoleensa.

Nuorisoseura pääsi Soihdun kanssa sopimukseen Soihtujen tilojen käytöstä. Vuonna 1923 Oulaisten nuorisoseura sai järjestettäväkseen Oulun Seudun Nuorisoseurojen Liiton laulujuhlat, joita varten toimitalo korjattiin ja laajennettiin ratamestari T. Holmströmin laatimien suunnitelmien pohjalta. Tuolloin rakennus sai sille tänä päivänäkin tunnusomaiset piirteensä.

Soihdun toiminnan lakattua Soihtula siirtyi lahjoituksena Oulaisten Nuorisoseuralle vuonna 1927. Sitteemmin tätä pohjanmaan aistikkaimmaksi seurantaloksi mainittua kiinteistöä on laajennettu kolmeen otteeseen 1970-80- lukujen taitteessa. Nuorisoseuratyön ohella Soihtula on ollut monien kokousten, juhlien, elokuvaesitysten jne. Pitopaikkana.

Vuositaulu 7:n on piirtänyt Erkki Hyvärinen vanhan valokuvan perusteella.