Osuuskaupan risteys

Vuositaulu 1

Oulaisten Rotaryklubin julkaisema 1. vuositaulu kuvaa ”Osuuskaupan risteystä 1930-luvun lopulta 1950-luvulle”. Vuonna 1916 toimintansa aloittaneen Oulaisten Osuuskaupan vanha keskuspaikka näkyy kuvassa etualalla vasemmalla. Osuuskaupan uudempi taaempana erottuva osa valmistui vuonna 1937. Siinä toimivat aluksi jalkine-, ja kangasosastot, ravintola, konttori ja keskusvarasto.

Osuuskaupan takana pilkottaa Hilma Manulan ja Helmi Huotarin vuonna 1915 perustama kirja-, kangas- ja lyhyttavarakauppa, jonka osakkuudesta Huotari luopui 1920-luvun puolivälissä.

Oikealla näkyvässä pienessä kahvilarakennuksessa on vuosien varrella toiminut kahvilan lisäksi ainakin osto- ja myyntiliike, kioski, parturi ja nykyisin grillikioski. Alunperin rakennus valmistui vuonna 1895 Oulaisten reservikomppanian kahvipaviljongiksi. Kun kasarmi lakkautettiin, kauppias J. A. Niemelä uusi vuonna 1901 kahvilan 150 silloisella markalla ja siirrätti sen sillan pieleen.

Osuuskaupan risteyksen seutu säilyi tällaisena 1950-luvun loppupuolella, jolloin rakennettiin Osuuskaupan Asemakadun puoleinen siipi sekä uusi kirjakauppatalo.

Vuositaulu 1:n on piirtänyt Erkki Hyvärinen vanhan valokuvan perusteella.